با ابتکار و همت واحد مشاوره مدرسه سلسله جلسات آموزش خانواده با موضوعات مختلف به تفکیک پایه در مدرسه در حال برگزاری است که جلسه ویژه خانواده های پایه هشتم با موضوع “چالشهای والدین و فرزندان در سن بلوغ” برگزار…

برگزاری جلسات کلاسی آموزش خانواده ویژه پایه هشتم در مدرسه

74
پرورشی, مشاور تحصیلی, مشاوره
با برنامه ریزی واحد مشاوره مدرسه سلسله آموزشهای خانواده به تفکیک پایه، در مدرسه در حال برگزاری است. اولین جلسه با موضوع ” ارتباط موثر با نوجوان” روزهای یکشنبه و دوشنبه ویژه خانواده های محترم پایه هفتم و با تدریس…

جلسه مشاوره خانوادگی به تفکیک پایه تحصیلی

173
پرورشی, مشاور تحصیلی, مشاوره