خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / مدیریت / کادر اداری

کادر اداری

محمدرضا مختاریمدیر
محمدحسن اسماعیلیمعاون آموزشی
مسعود شریفیمعاون پرورشی
ایمان رضاییمعاون فناوری
ابوالفضل صدرمعاون اجرائی
سیدعلیرضا حسینی زادهمشاور تحصیلی
محمدرضا افکاریمشاور مذهبی
محمد فلاحخدمتگزار

طراحی شده توسط : دبیرستان شهید رمضانخانی

کمیته فناوری و فضای مجازی