میثم ابراهیمی دبیر معارف اسلامی
جعفر انتظاری دبیر مطالعات اجتماعی
اصغر بمانی دبیر آمادگی دفاعی و تفکر
ابوالفضل جعفری دبیر ادبیات فارسی
احمد جعفری دبیر عربی
محمدرضا جعفری دبیر معارف اسلامی
حمیدرضا جلالی پندری دبیر زبان انگلیسی
حبیب حیدری دبیر کار و فناوری
مصطفی دوست گل دبیر تربیت بدنی
محمد کاظم رامشک دبیر شیمی
مسعود سلطانی پارسا دبیر ادبیات فارسی
محمد سلمانی زاده دبیر فرهنگ و هنر
رضا طرقی دبیر ریاضیات
احمدرضا عشقی دبیر زیست شناسی
سعید فلاطونی دبیر مطالعات اجتماعی
مرتضی کاظمی دبیر کار و فناوری
ابوالفضل کلانتری دبیر فیزیک
محمدرضا مقدسیان دبیر زیست شناسی
محمد مهدی ملانوری شمسی دبیر ریاضیات
سیدمحسن مهدی زاده دبیر فرهنگ و هنر
جواد وطن خواه دبیر ادبیات فارسی
کاظم هاتفی دبیر ادبیات فارسی
keyboard_arrow_up