در اجلاس مدیران سمپاد قطب ۱ کشور با حضور خانم دکتر یاوری در بندرعباس، از مدیر مدرسه شهید دکتررمضانخانی جناب آقای علی اکبر کاظمی  به عنوان مدرسه برتر کشور در ارائه طرحهای تحولی و ایده های نو تجلیل به عمل…

انتخاب مدرسه شهید دکتر رمضانخانی به عنوان مدرسه برتر در بین مدارس سمپاد سراسر کشور

پرورشی
بعد از عبور از زیر قرآن به سمت کاشان حرکت کردیم، بعد از بازدید باغ فین کاشان، ناهار رو در باغ بهشت نوش جان و به سمت جمکران حرکت کردیم. به محض رسیدن، اتوبوس ها منتظر بودند تا ما را…

اردوی کاشان قم

پرورشی

اردوی کاشان قم

بعد از عبور از زیر قرآن به سمت کاشان حرکت کردیم، بعد از بازدید باغ فین کاشان، ناهار رو در باغ بهشت نوش جان و به سمت جمکران حرکت کردیم.…
keyboard_arrow_up