خانه / مشاوره / مشاور تحصیلی

مشاور تحصیلی

به نام آنکه هستی نام از او یافت

فلک جنبش زمین آرام از او یافت

سید ابوالفضل طباطبایی هستم .

کارشناس ارشد مشاوره و دارای ۱۳ سال سابقه خدمت در سمت مشاوره مدارس می باشم .

 و اینک امسال خرسندم از اینکه در کنار دانش آموزان عزیز و خانواده های گرامی دبیرستان دوره اول استعداد های درخشان شهید دکتر رمضانخانی هستم .

امید است که بتوانیم با خلق یک تعامل خوب و سازنده در مسیر رسیدن به اهداف گامی مهم برداریم

مسیر های ارتباطی با دانش آموزان وخانواده ها :

دانش آموزان و خانواده هامی‌توانند با وقت قبلی در مدرسه حضور یابند روزهای حضور دوشنبه و سه شنبه وپنجشنبه هرهفته از ساعت  ( 12  ـ  8 )