منشاء اثر و ثمر در تربیت پیوند مدرسه و خانواده هست که یکی از راه های اون ملاقات اولیا بزگوار با دبیران و کادر محترم مدرسه محقق میشه و براکات رو به همراه خودش میاره.

ملاقات اولیا با دبیران

آموزشی
بعد از عبور از زیر قرآن به سمت کاشان حرکت کردیم، بعد از بازدید باغ فین کاشان، ناهار رو در باغ بهشت نوش جان و به سمت جمکران حرکت کردیم. به محض رسیدن، اتوبوس ها منتظر بودند تا ما را…

اردوی کاشان قم

پرورشی
۱۲ کد ملی(ضروری) نام و نام خانوادگی(ضروری) نام نام خانوادگی پایه(ضروری) هفتم هشتم نهم کلاس(ضروری) ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ کلاس(ضروری) ۸۰۱ ۸۰۲ کلاس(ضروری) ۹۰۱ ۹۰۲ هزینه ثبت نام در قرائت خانه مدرسه(ضروری) قیمت: Δ

فرم ثبت نام قطعی قرائت خانه

دسته‌بندی نشده
مرحله ۱ از ۲ ۵۰% کد ملی سرگروه(ضروری) نام گروه مشخصات نفر اول گروهنام و نام خانوادگی خود (سرگروه)(ضروری) نام نام خانوادگی شماره همراه ولی نفر اول(ضروری) مشخصات نفر دوم گروهنام و نام خانوادگی نفر دوم گروه(ضروری) نام نام خانوادگی…

ثبت نام مسابقه ریاضی تورنی تیم

فرم ها
عضو گیری کمیته ها ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ۱اطلاعات شخصی۲انتخاب کمیته ها نام و نام خانوادگی(ضروری) کد ملی(ضروری)تلفن همراه(ضروری) پایه(ضروری) هفتم هشتم نهم کلاس(ضروری) ۹۰۱ ۹۰۲ کلاس(ضروری) ۸۰۱ ۸۰۲ کلاس(ضروری) ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ کمیته مورد نظر خود را انتخاب کنید:(ضروری) فرهنگی و هنری…

فرم عضویت کمیته ها

شورای دانش آموزی

اردوی کاشان قم

بعد از عبور از زیر قرآن به سمت کاشان حرکت کردیم، بعد از بازدید باغ فین کاشان، ناهار رو در باغ بهشت نوش جان و به سمت جمکران حرکت کردیم.…

ثبت نام مسابقه ریاضی تورنی تیم

مرحله ۱ از ۲ ۵۰% کد ملی سرگروه(ضروری) نام گروه مشخصات نفر اول گروهنام و نام خانوادگی خود (سرگروه)(ضروری) نام نام خانوادگی شماره همراه ولی نفر اول(ضروری) مشخصات نفر دوم…

فرم عضویت کمیته ها

عضو گیری کمیته ها ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ۱اطلاعات شخصی۲انتخاب کمیته ها نام و نام خانوادگی(ضروری) کد ملی(ضروری)تلفن همراه(ضروری) پایه(ضروری) هفتم هشتم نهم کلاس(ضروری) ۹۰۱ ۹۰۲ کلاس(ضروری) ۸۰۱ ۸۰۲ کلاس(ضروری) ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳…
keyboard_arrow_up