ثبت نام اولیه انتخابات دانش آموزی

50
پرورشی, شورای دانش آموزی, شورای مدرسه, فرم ها
این طرح توسط شورای دانش آموزی آموزشگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ اسفندماه برگزار گردید. بر اساس این طرح در یک یا دو روز از سال تحصیلی دانش آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می گیرند و…

برگزاری طرح مدام در آموزشگاه استعدادهای درخشان شهید دکتر رمضانخانی

42
آموزشی, پرورشی, شورای مدرسه