دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان روز چهارشنبه ۱۹آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹الی ۲۱:۳۰باحضور قریب به اتفاق دبیران و کادر دبیرستان درآموزشگاه برگزار گردید وپیرامون مسایل ومشکلات زیر بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد. ۱ـ در این جلسه ابتدا مدیر محترم…

دومین جلسه شورای دبیران

آموزشی, شورای دبیران, مدیریت
اولین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی ۱۴۰۱  ـ ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۳ ـ ۱۱ با حضور تمامی دبیران کادر اجرایی و اعضای اداره سمپاد استان برگزار شد در ابتدا  آقای مختاری مدیریت دبیرستان…

جلسه شورای دبیران ۱

شورای دبیران
دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان در روز چهارشنبه ۲۲ آبان با حضور تمامی اعضا به صورت غیرحضوری در فضای مجازی (اسکای روم) برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مختاری مدیریت دبیرستان، ضمن تشکروافراز دبیران و مسئولان اجرایی دبیرستان به…

دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان (غیرحضوری)

شورای دبیران
اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان در روز شنبه، پنجم شهریور ماه در سالن دبیرستان با حضور تمامی دبیران برگزار گردید. در این جلسه مسئولان  اجرایی دبیرستان،  آقای مختاری مدیریت، آقای اسماعیلی معاونت آموزشی، آقای شریفی معاونت پرورشی و آقای رضایی…

اولین جلسه شورای دبیران برگزار شد

شورای دبیران
keyboard_arrow_up