اجرای طرح غربالگری پدیکلوزیس

اجرای طرح غربالگری پدیکلوزیس
۲۰ مهر ۱۳۹۶
2 بازدید

از طرف بهداشت و با هدف پیشگیری و کنترل طرح غربالگری پدیکلوزیس در آموزشگاه اجرا شد و تمامی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفتند.

از طرف بهداشت و با هدف پیشگیری و کنترل طرح غربالگری

پدیکلوزیس در آموزشگاه اجرا شد و تمامی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفتند.

برچسب‌ها: