در این مرحله از آزمون ۴۵ نفر به مرحله بعدی راه پیدا کردند که ۲ نفر از آن ها ار دبیرستان استعداد های درخشان شهید دکتر رمضانخانی بودند. برای آنها آرزوی موفقیت داریم.

نتایج مرحله اول ببراس

آموزشی, پژوهشی
keyboard_arrow_up