در ادامه ارتباط مناسب دانش آموزان با مسئولان دبیرستان دانش آموزان و خانواده‌ها می‌توانند بستر شاد در سه گروه روشنایی هفتم و هشتم و نهم با مشاور مذهبی دبیرستان به صورت مجازی ارتباط برقرار کنند.

در ادامه ارتباط مناسب دانش آموزان با مسئولان دبیرستان دانش آموزان و خانواده‌ها می‌توانند بستر شاد در سه گروه روشنایی هفتم و هشتم و نهم با مشاور مذهبی دبیرستان به صورت مجازی ارتباط برقرار کنند.

همچنین جناب آقای افکاری در روزهای شنبه یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰ در دبیرستان حضور دارد در صورتی که خانواده ها و دانش آموزان نیاز به مشاوره حضوری در مدرسه دارند با هماهنگی قبلی با مسئولان اجرایی دبیرستان می توانند در مدرسه مشاوره حضوری داشته باشند.

keyboard_arrow_up