بوی جان می آید اینک از نفس های بهار

با پیام دلکش ”نوروزتان پیروز باد”

شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امید

دستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثار

با سرود تازه ”هر روزتان نوروز باد”

تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد

چه نجوایی شورانگیزتر از آوای دلنواز بارش باران…

چه خوشبختی‌ای از این برتر که در هر دَم، سینه‌مان پُر می‌شود از بوی خوش شکوفه‌ها، گل‌ها و نمِ کوچه‌ها…

چه خرسندی‌ای والاتر از یاد آشنایی‌ها، دوستی‌ها و همدلی‌ها…

چه آرزویی بهتر از خواستن تندرستی،شادکامی و بهروزی برای همه‌ی جهانیان…

چه زیباست که به خود بگوییم: چه نویدی شیرین‌تر از امید به بازگشت همراهی‌ها، هم‌قدمی‌ها، دورهمی‌ها، دوست داشتن‌ها، به آغوش کشیدن‌ها و آن‌چه که از ما «انسان» ساخته بود.

در این سال نو، امیدواریم با هر تابش خورشید، گشایشی شود در زندگی‌تان و کورسوی هر ستاره در آسمان، دریچه‌ای فراخ باشد بر دنیای آرزوهایتان.

نوروز، یادگار ماندگار یاران دیروز این دیار و پاسداشت پاکی ها، نیکی ها و پهلوانی ها بر همه ایرانیان نیکوسرشت خجسته باد.

مسابقات نوروزی

keyboard_arrow_up