جهت دریافت نمرات ماهیانه دانش آموزان ابتدا نرم افزار سایما را از سایت بازار دانلود نموده و روی تلفن همراه خود نصب نمایید و سپس جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور با معاون آموزشی آموزشگاه تماس حاصل نمایید.

keyboard_arrow_up