مرحله ۱ از ۲

رشته های شرکت کننده(ضروری)
شما میتوانید در دو رشته شرکت کنید اما در این صورت باید ۲ موشک مخصوص برای هر رشته داشته باشید

keyboard_arrow_up