خانه / اعضای انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن اولیا و مربیان

 

آقای مهدی تقوایی فوق لیسانس معاون دبیرستان استعداد های درخشان برازنده مقدم
آقای محمد حسین معماریان دکترای فیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
آقای محمد علی غیاث ندوشن دکترا پزشک
سرکار خانم مینا محبوب فوق لیسانس مشاوره کارمند فرهنگی
آقای مهدی سرلک فوق لیسانس مدیر دانشکده بهداشت یزد
آقای محمد هادی اسلامی فوق لیسانس مدیر عامل پست پیشگامان
آقای علیرضا صلواتی فوق لیسانس کارمند فرهنگی
آقای علیرضا فرشید فوق لیسانس مدیریت اجرایی مدیر عامل شرکت عمارت سازه یزد