📍 : یزد، بلوار ۱۷ شهریور،ابتدای کوچه ژاندارمری

برنامه امتحانات نوبت اول

جهت اطلاع والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

ادامه مطلب

پانزدهمین چالش بین المللی ببراس

چالش ببراس یک مسابقۀ ترویجی آنلاین است که با هدف آشنا کردن دانش‌آموزان با مفاهیم

ادامه مطلب

برگزاری جلسات آشنایی با المپیادهای علمی کشور

جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان آموزشگاه با المپیادهای علمی ادامه مطلب

مسابقه تورنی تیم ریاضی

تورنی تیم ریاضی، یک مسابقه تیمی ریاضی است که به صورت تیم های ادامه مطلب

برگزاری کارسوق ادبی سال نهم

نظر به علاقه و درخواست دانش آموزان سال نهم کارسوق ادبی ادامه مطلب