نمونه سوالات سال گذشته

جهت استفاده دانش آموزان عزیز نمونه سوالات آزمون نوبت اول

سال گذشته روی سایت قرار داده شد

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم(دبیرستان شهید صدوقی)